Czym jest kodeks administracji publicznej?

laptop computer on glass-top table

Kodeks Postępowania administracyjnego reguluje postępowania prowadzone przez organy administracji publicznej. To na jego podstawie określa się wszelkie zasady zachowania oraz rozstrzygania w danej sprawie.

Dotyczy on zarówno urzędów jaki i instytucji powołanych w ramach działania partnerstwa publiczno-prywatnego. Kodeks Postępowania Administracyjnego nie jest stosowany we wszystkich sprawach administracyjnych. Zazwyczaj stosuje się w nich odrębne akty prawne i rozporządzenia.

Tego typu wyjątki to między innymi sprawy podatkowe, sprawy karno-skarbowe czy sprawy naruszające immunitet dyplomatyczny. Postępowanie administracyjne charakteryzuje się również tym, że ma określone zasady. Są to nie tylko zasady tak podstawowe jak przestrzeganie Konstytucji ale również dwuinstancyjność postępowania. Jak wszędzie występuje tu również prawo do wnoszenia petycji i odwołań.

Kpa w praktyce. Zobacz: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/kpa-w-praktyce

W natłoku dokumentów i rozporządzeń istotne jest posiadanie jak najlepszych kwalifikacji i doświadczenia. W tym celu powstały szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, w którego skład wchodzi również KPA szkolenie. Pozwalają one zapoznać się pracownikom urzędów z wieloma nowymi przepisami i rozporządzeniami. Zdobędą oni również nowe umiejętności z dziedziny obsługi klienta i prowadzenia dokumentacji.

Szkolenia administracja publiczna to również zdobywanie wiedzy z zakresu pracy w zespole i organizacji pracy w urzędzie. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego gwarantują również oprócz teorii, testowanie jej w praktyce podczas przykładowych symulacji zbliżonych do tych które mają miejsce podczas normalnego dnia pracy.

KPA szkolenie pozwoli również w nieco dokładniejszy sposób poznać mechaniki które powodują prawidłowe działanie każdego urzędu. Jest przy tym bardzo istotne, aby osoby prowadzące takie szkolenie były kompetentne oraz posiadały wieloletnie doświadczenie. Tylko dzięki temu urzędy będą mogły odpowiednio sprawnie działać a obywatele będą mogli szybko załatwiać swoje sprawy, a co za tym idzie zadowolenie i małe kolejki staną się faktem.